Автосервиз "Пони"

Термографи в Бургас

Автосервиз „Пони“ е директен представител за Бургас на фирма Biser Systems ЕООД, занимаваща се с електроника, електронни системи и устройства за всеки потребител. Инсталиране и поставяне на термографи за хладилни автомобили, отчитане на температурните стойности и запис на хартиен носител.

Инсталирането и поставянето на термографи може да бъде направено при нас в Автосервиз „Пони“. Тези продукти са нестандартни електронни системи, проектирани за решаването на специфични проблеми на клиенти от различни сфери в бита и промишлеността.