Термографи за различни автомобили

Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с напрежение от 8 до 32V.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +50°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 30 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Звукова и светлинна сигнализация за извършване на запис. Бърз бутон за изключване на звука.

Отпечатва завършен „Документ за превозване“ или „Моментен запис от превозване“. Разпечатката съдържа името на фирмата-превозвач, номера на превозното средство, настроения времеинтервал, броя извършени записи, серийния номер на контролера, момента (час, минути, ден, месец, година) на отпечатване.

Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Работи с термохартия 57 мм. Вграден предпазител и часовник с батерия. Не загубва данни при отпадане на захранването.izdelie_3TERMOGRAF

 

Електронен Записващ Термометър с Два Датчика за Температура

приложение:Записващ термометър BS-7400
Подробно описание >>
Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с външен адаптер 9-12V.
Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +90°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 60 метра.
Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Отпечатва завършен протокол (Excel файл) през USB към компютър. Протокола съдържа името на фирмата, името на обета, където е монтиран, настроения времеинтервал, броя записи, серийния номер на контролера, момента на отпечатване.
Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Безплатен софтуер за Windows.izdelie_23

 

 

izdelie_43.jpg Тахограф• Система за непрекъснато измерване, индикация и запис на температура
• Разпечатка и меню – Български език и Английски език
• Бързи бутони: ‘Print 24h’, ‘Print 72h’, ‘Print 168h’
• Бутон ‘Print Select’ за разпечатване на записи по избрани начална и крайна дата и час
• Осветен екран, звукова сигнализация при запис
• Избор на интервал на записа – от 1 до 90 минути
• Вградена памет за над 5 години, не загубва данни при отпадане на захранването
• Вграден часовник и календар с независима батерия 3V
• Измерва, индикира и записва температура от два цифрови датчика в диапазон от -40° до +50° С
• Записва промяна на състоянието на вратата, вграден джъмпер за смяна на активното ниво
• Записва промяна на състоянието на агрегата, вграден джъмпер за смяна на активното ниво
• Записва дата и час на възстановяване на захранването след отпадането му
• Защита на меню за настройка с парола от 4 символа
• Вграден принтер за стандартна ролка термохартия 57/48 мм
• Въвеждане на данни на превозвача – 15 символа за име на фирма, 8 символа за номер на автомобил
• Възможност за изключване на звука чрез меню
• Работи със захранване DC от 8 до 32V, консумация 40 mA
• Вграден противосмутителен филтър и защити на кабелите на датчиците
• Вграден предпазител 4АGallery_BS-T2DU_Small_2.jpg ТАХО 2