ТЕРМОГРАФИ

Автосервиз ПОНИ е директен представител за Бургас на фирма Biser Systems ЕООД,занимаваща се с електронни системи и устройства за всеки потребител.Тези продукти са нестандартни ел. системи, проектирани за решаването на специфични проблеми на клиенти от различни сфери в бита и промишлеността.Ето част от тях ,за които сме оторизирани да предлагаме
Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура
приложение:Термограф BS-T2DU
Подробно описание >>
Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с напрежение от превозното средство от 8 до 32V DC. Предлага се и в устойчива кутия за външен монтаж.
Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +50°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 30 метра.
Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 90 минути. Памет за 5 400 000 записа, достатъчни за 5 години. Записва състоянието на вратата на товарния отсек – Отворена/Затворена. Записва състоянието на агрегата – Включен/Изключен. Менюта и разпечатки на Български и Английски, лесно превключване с джъмпер под капака.
Отпечатва завършен „Документ за превозване“. Разпечатката съдържа името на фирмата-превозвач, номера на превозното средство, серийния номер на контролера, момента (час, минути, ден, месец, година) на отпечатване. Бърз бутон ‘Принт 24 часа’. Бърз бутон ‘Принт 72 часа’. Бърз бутон ‘Принт 168 часа’. Меню за разпечатване на стари периоди от време по избрани начална и крайна дата и час.
Менюта защитени с парола, лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей. Работи със стандартна термохартия 57 мм. Вграден предпазител и часовник с батерия. Не загубва данни при отпадане на захранването.нен Термограф с Принтер и Два Датчика за Температура за хладилни камиони,автомобили,бусове.
*Термограф BS-T2DU се предлага със захранващ кабел 3 метра и различна дължина на кабелите за датчик Т1 и Т2. Дължината на кабелите на датчиците за температура може да бъде изработена по поръчка на клиента. Най-често използваните комплекти за различните превозни средства са описани по-долу.
Гаранция на оборудването – 18 месеца. Гаранцията не включва повреди от механични удари и неправилно боравене с устройството.

Термографи за различни автомобили

Електронен Термограф и Принтер с Два Датчика за Температура

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с напрежение от 8 до 32V.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +50°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 30 метра.

Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Звукова и светлинна сигнализация за извършване на запис. Бърз бутон за изключване на звука.

Отпечатва завършен „Документ за превозване“ или „Моментен запис от превозване“. Разпечатката съдържа името на фирмата-превозвач, номера на превозното средство, настроения времеинтервал, броя извършени записи, серийния номер на контролера, момента (час, минути, ден, месец, година) на отпечатване.

Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Работи с термохартия 57 мм. Вграден предпазител и часовник с батерия. Не загубва данни при отпадане на захранването.

Електронен Записващ Термометър с Два Датчика за Температура

приложение:Записващ термометър BS-7400
Подробно описание >>
Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с външен адаптер 9-12V.
Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +90°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 60 метра.
Записва температурите през програмируем времеинтервал от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Отпечатва завършен протокол (Excel файл) през USB към компютър. Протокола съдържа името на фирмата, името на обета, където е монтиран, настроения времеинтервал, броя записи, серийния номер на контролера, момента на отпечатване.
Менюта защитени с парола, елегантна и лесна за работа клавиатура. Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица. Безплатен софтуер за Windows.

• Система за непрекъснато измерване, индикация и запис на температура

• Разпечатка и меню – Български език и Английски език

• Бързи бутони: ‘Print 24h’, ‘Print 72h’, ‘Print 168h’
• Бутон ‘Print Select’ за разпечатване на записи по избрани начална и крайна дата и час
• Осветен екран, звукова сигнализация при запис
• Избор на интервал на записа – от 1 до 90 минути
• Вградена памет за над 5 години, не загубва данни при отпадане на захранването
• Вграден часовник и календар с независима батерия 3V
• Измерва, индикира и записва температура от два цифрови датчика в диапазон от -40° до +50° С
• Записва промяна на състоянието на вратата, вграден джъмпер за смяна на активното ниво
• Записва промяна на състоянието на агрегата, вграден джъмпер за смяна на активното ниво
• Записва дата и час на възстановяване на захранването след отпадането му
• Защита на меню за настройка с парола от 4 символа
• Вграден принтер за стандартна ролка термохартия 57/48 мм
• Въвеждане на данни на превозвача – 15 символа за име на фирма, 8 символа за номер на автомобил
• Възможност за изключване на звука чрез меню
• Работи със захранване DC от 8 до 32V, консумация 40 mA
• Вграден противосмутителен филтър и защити на кабелите на датчиците
• Вграден предпазител 4АGallery_BS-T2DU_Small_2.jpg ТАХО 2